• Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram

עדשות מגע להאטת קצב עליית המספר בקרב ילדים

פריצת דרך בתחום השליטה והאטת קצב עליית המספר בקרב ילדים מיופים (קוצר ראייה) הגיעה לישראל!

מדובר בעדשות מגע בעלות מבנה ייחודי המגיעות בתצורה של עדשות מגע חד-פעמיות האפקטיביות בעיקר לגילאי 8-15 והוכחו מחקרית ביעילותן להאט את קצב עליית המספר בקרב ילדים בעלי קוצר ראייה (מיופיה) תודות לטכנולוגיה הייחודית. מיופיה היא בעצם קוצר ראייה (מספר מינוס במשקפיים) אשר מתפתח בגיל צעיר וכיום נחשבת בעולם כמגפה כאשר ההערכות הן שעד שנת 2050 , 50 אחוזים מילדי העולם יהיו בעלי מיופיה ברמה שתצריך הרכבת משקפי ראייה.  חשיבות הטיפול בקוצר הראייה בקרב הילדים היא מהחשש לפגיעה בריאותית בעיני הילדים מאחר ומיופיה היא בדרך כלל תוצר של התארכות גלגל העין. וכאשר גלגל העין מתארך גדל הסיכוי לבעיות בריאותיות לרבות היפרדות רשתית. על ידי הטיפול הייחודי של עדשות המגע להאטת קצב עליית המספר אנו מצמצמים באופן משמעותי את הנזק העלול להיגרם לעיני הילדים שלנו וגם מעניקים להם חדות ראייה טובה, עדשות מגע בתחלופה גבוהה ומראה נקי ממשקפיים לאורך כל היום. מחקרים מראים כי ילדים אשר הרכיבו את עדשות המגע במשך 3 שנים רצופות העלו את מספר המשקפיים שלהם בחצי מספר בממוצע לעומת ילדים שלא הרכיבו את עדשות המגע להאטת קצב עליית המספר ואצלם נצפתה עלייה של מספר ורבע בממוצע בתקופה של 3 שנים! ההתאמה כוללת בדיקת ראייה מקיפה, לימוד הרכבה והוצאה של עדשות המגע להאטת קצב עליית המספר וביקורות התאמה לאורך תקופת השימוש בטיפול. 

עדשות מגע יומיות להאטת קצב התפתחות המיופיה
שינוי גודל גופנים
ניגודיות