• Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram

ראייה ירודה

מהי ראייה ירודה?

ראייה ירודה הוא תחום המתמקד בשיפור הראייה במטופלים בעלי לקויי ראייה אשר חדות ראייתם נמוכה מאוד, ולא ניתן לשפר את ראייתם לחדות ראייה תפקודית עם משקפיים או עדשות מגע. הטיפול בראייה ירודה מתמקד בהתאמת מגדלות (אביזרים אופטיים להגדלה), כך שהמטופל מתנהל עם אביזרי הגדלה ביום יום (מגדלות, טלסקופים, מיקרוסקופים ועוד). שיפור הראייה המתקבל ממגדלות אלו הוא בעיקר שיפור ראייה פונקציונלי (זיהוי פרצופים, ראייה לטלוויזיה, קריאת עיתון), ובכך נוכל לאפשר לכבד הראייה שיגרת חיים טובה יותר. בדיקה לראייה ירודה כוללת התאמת מספר מקסימלי למשקפיים (אם ניתן), קביעת חדויות ראייה, הבנת צרכי המטופל ועל ידי כך קבלת החלטה על התאמת עזרי ראייה מתאימים.

 

מהם עזרי הראייה הניתנים להתאמה?

טמ"ס

מכשיר המצלם את חומר הקריאה ומראה אותו למטופל בהגדלות שונות. במכשירים מסויימים ניתן לשנות את צבע הרקע וכן לחבר למכשיר הטלוויזיה וכך לקבל הגדלה גדולה עוד יותר.

מגדלות

קיימות במספר הגדלות וניתן לקבל עם תוספת תאורה המשפרת את איכות הראייה. סוגי המגדלות הקיימות הן:

ידניות – מגדלות אותן המטופל מחזיק ביד במרחק מסויים מחומר הקריאה , תלוי בכוח ההגדלה.

שולחניות – המגדלת מונחת על חומר הקריאה או מקובעת לשולחן ומתחתיה חומר הקריאה.

קליפון – מגדלות הנתפסות על משקפי המרחק עם קליפס וכך הידיים חופשיות מהחזקת המגדלת.

טלסקופים ומיקרוסקופים
מגדלות עם תאורה

מיקוסקופים

משקפיים המאפשרים הגדלה לעצמים קרובים ומאפשרים שטח קריאה רחב יותר אך יש לקחת בחשבון שקיים צורך בהחזקת חומר הקריאה במרחק קצר יותר ממגדלות.

טלסקופים

עזר ראייה המתאים לראייה למרחק, נותן פתרון לצפייה בטלויזיה וזיהוי עצמים מרחוק. קיים בצורה של הרכבת משקפיים או בהחזקה ביד.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות