• Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram

לויה אופטומטריה בת ים - בדיקות ראייה בבית, בגנים ובבתי הספר!

בלויה אופטומטריה בת ים תוכלו להזמין צוות אופטומטריסטים עבור בדיקת ראייה בבית בתיאום מראש. 

קיימים מקרים בהם יש קושי בהגעה אל הקליניקה לביצוע התאמת אביזרי ראייה עבור מטופל. 

עבור כך הותאמה ערכת בדיקות ראייה לביצוע בדיקות ראייה מחוץ לקליניקה. 

מה מבצעים בבדיקת ראייה בבית?

צוות לויה אופטומטריה בת ים מגיע עם כל הציוד הנדרש הכוללף: 

מזוודת עדשות בדיקה, מסגרת בדיקה, לוח בדיקה מספרים, דף קריאה ומגדלות ראייה וזאת על מנת  לבצע אבחון ראייה מדויק עבור המטופל. 

בגמר בדיקת הראייה, צוות לויה אופטומטריה בת ים לוקח את מסגרות הלקוח ומחליף את עדשות הראייה בהן על פי תוצאות הבדיקה שהתקבלו. 

במקרה ולא קיימות מסגרות ללקוח ולא ניתן להגיע אל הקליניקה על מנת לבחור מסגרות ראייה חדשות אנו יכולים להגיע עם מבחר דוגמאות של מסגרות לבית הלקוח. 

השירות הינו בתשלום ומתקזז ברכישת אביזרי ראייה. 

את שירות בדיקת ראייה בבית הלקוח ניתן להזמין באזור בת ים והסביבה.

בדיקת ראייה "סקירת ראייה" לילדים

שרות נוסף אותו אנו מציעים בנוסף לביצוע בדיקה בבית הוא ביצוע  בדיקת "סקירת ראייה" בגני הילדים ובבתי הספר. 

אנו מודעים לחשיבות העליונה של אבחון בעיות ראייה בקרב ילדים וכחלק מרצוננו לתרום לקהילה אנו מציעים את שירותינו לביצוע אבחוני ראייה לילדים במסגרות השונות.  

על מנת להזמין את השירות יש לקבל את האישורים המתאימים ממנהלת הגן/בית הספר ולתאם מול צוות לויה אופטומטריה בת ים זמן הגעה לביצוע סקירת הראייה לילדים. 

בדיקת הראייה בגנים ובבתי הספר כוללת: 

אבחון ראשוני של מיקוד הראייה ותפקודי שרירי העיניים, בדיקת חדות ראייה למרחק ולקריאה וביצוע הערכת מרשם עבור משקפיים.

בגמר ביצוע סקירת הראייה בגן הילדים או בבית הספר אנו מוציאים טופס תוצאות לכל הורה ובו ההמלצה של הצוות הבודק  להמשך טיפול לפי הצורך עבור כל ילד שנבדק. 

את השירות ניתן להזמין באזור בת ים והסביבה.