• Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram

מימוש הסדרי קופת חולים - רק בלויה אופטומטריה בת ים!

כללית אופטיק

חברי כללית מושלם פלטינום
הסדרי קופת חולים מכבי

במסגרת הסדרי קופת חולים כללית ילדים עד גיל 18 (לא כולל), המבוטחים בתוכנית כללית מושלם פלטינום, זכאים למשקפי ראיה בשווי של עד 600 ש"ח חינם, פעם בשנה קלנדרית. 

אם גובה העסקה יעלה על 600 ש"ח, התשלום יהיה רק עבור ההפרש. 

השירות כולל בדיקת ראיה ומשקפיים (מסגרת, עדשות אופטיות וציפוי אנטי רפלקס). 

לחילופין, ניתן להשתמש בסכום ההשתתפות עבור רכישת עדשות מגע בעסקה שנתית.

 

מכבי ממבט ראשון

חברי מכבי שלי
הסדרי קופת חולים מכבי

במסגרת הסדרי קופת חולים מכבי עבור ילדים עד גיל 18 (לא כולל)– תינתן הנחה עד 600 ש"ח עבור זוג אחד של עדשות משקפיים ועבור מסגרת אחת, אחת לשנת ביטוח ללא אבחנה רפואית מזכה. 

אם גובה העסקה יעלה על 600 ש"ח, התשלום יהיה רק עבור ההפרש. 

עד גיל 7 יש צורך לעבור קודם אצל רופא עיניים לבדיקת ראייה עם טיפות הרחבה. 

לצורך מימוש הזכאות יש להגיע עם כרטיס קופת החולים של מבקש השרות.

מגיל 18 ומעלה – הנחה של 50% ועד תקרה מצטברת של 1,006 ₪ ברכישת עדשות משקפיים אופטיות, עדשות למשקפי שמש אופטיות ועדשות מגע. 

ניתן לנצל את צ'ק הכיסוי ברכישות נפרדות לאורך 3 שנים, החל מהרכישה הראשונה, ועד למיצוי כל הסכום. 

לצורך מימוש הזכאות יש להגיע עם כרטיס קופת החולים של מבקש השרות.

כפל הנחות: לא תהיה זכאות להנחה ממכבי שלי וממכבי זהב (ככל שיש כזו) במקביל באותה רכישה או באותה תקופת זכאות. 

על החבר לבחור איזו זכאות הוא מממש ולהמתין עד סיום תקופת ההמתנה, על פי סוג הביטוח ועד שיוכל לממש שוב זכאות נוספת מכל סוג.

הסדרי קופת חולים מכבי ממבט ראשון

חברי מכבי זהב
הסדרי קופת חולים מכבי

ילדים עד גיל 18 (לא כולל) – הנחה עד 600 ש"ח עבור זוג אחד של עדשות משקפיים ועבור מסגרת אחת, אחת לשנת ביטוח ללא אבחנה רפואית מזכה. 

אם גובה העסקה יעלה על 600 ש"ח, התשלום יהיה רק עבור ההפרש. 

לצורך מימוש הזכאות יש להגיע עם כרטיס קופת החולים של מבקש השרות.

חולי קרטוקונוס זכאים להנחה של 83% ועד תקרה של 1995 ₪ ברכישת זוג עדשות מגע (אחת לכל עין מאובחנת) או ברכישת זוג משקפי ראייה. 

ההטבה ניתנת אחת לשנת ביטוח. סך ההנחה יהיה כפוף לבדיקה של אופטומטריסט או רופא עיניים וייקבע בהתאם לתיקון האופטי למרחק

לצורך מימוש הזכאות יש להגיע עם כרטיס קופת החולים של מבקש השרות.

בעלי ליקוי אסטיגמטיזם ("צילינדר") ממספר 7 ומעלה זכאים להנחה של 83% ועד תקרה של 1995 ₪ ברכישת זוג משקפי ראייה. 

ההטבה ניתנת אחת לשנת ביטוח. 

סך ההנחה יהיה כפוף לבדיקה של אופטומטריסט או רופא עיניים וייקבע בהתאם לתיקון האופטי למרחק. 

לצורך מימוש הזכאות יש להגיע עם כרטיס קופת החולים של מבקש השרות.

בעלי קוצר או רוחק ראייה ממספר 7 ומעלה זכאים להנחה עבור עדשות למשקפי ראייה של 83% ועד תקרה של 510 ש"ח אחת לשנת ביטוח. 

לצורך מימוש הזכאות יש להגיע עם כרטיס קופת החולים של מבקש השרות.

בעלי קוצר או רוחק ראייה ממספר 7 ומעלה זכאים להנחה עבור רכישת עדשות מגע של 83% ועד תקרה של 500 ש"ח אחת לשנת ביטוח. 

לצורך מימוש הזכאות יש להגיע עם כרטיס קופת החולים של מבקש השרות.

בעלי צורך במשקפיים טלסקופים ומיקרוסקופים או מגדלות ראייה מיוחדות זכאים להנחה של עד 83% עד תקרה של 3192 ש"ח, הנמוך מבינהם. 

ההשתתפות תינתן כנגד הצגת אבחנה רפואית והמלצה לרכישת המכשיר. 

לצורך מימוש הזכאות יש להגיע עם כרטיס קופת החולים של מבקש השרות.

מכבי ממבט ראשון

חברי מכבי כסף
הסדרי קופת חולים מכבי

חולי קרטוקונוס או  בעלי ליקוי אסטיגמטיזם ("צילינדר") ממספר 7 ומעלה זכאים להנחה של 33% ועד תקרה של 794 ₪ ברכישת משקפי ראייה אחת לשנת ביטוח. סך ההנחה יהיה כפוף לבדיקה של אופטומטריסט או רופא עיניים וייקבע בהתאם לתיקון האופטי למרחק. לצורך מימוש הזכאות יש להגיע עם כרטיס קופת החולים של מבקש השרות.

הסדרי קופת חולים 'לאומית' ו'מאוחדת'

ילדים עד גיל 18תינתן הנחה בגובה של 30 אחוז מהמחיר המלא ברכישת משקפי ראייה. ללא כפל מבצעים והנחות. למידע נוסף אנא מלאו פרטיכם בטופס "צור קשר" אנו נחזור אליכם בהקדם.

משקפי ראייה לילדים