• Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram

מהן השיטות הידועות כיום לעצירת מספר משקפיים?

נושא עצירת מספר משקפיים בקרב ילדים הינו נושא המעסיק מאוד את עולם האופטומטריה בשנים האחרונות. 

זאת עקב גידול נרחב במספר הילדים הזקוקים למשקפי ראייה עקב התפתחות קוצר ראייה. 

קוצר ראייה הוא מצב בו הראייה לרחוק נהיית מטושטשת, כך שככל שהמספר גבוה יותר רמת הטשטוש למרחק גדלה. 

הסיכון בקוצר ראייה הוא בכך שהוא תוצר של התארכות גלגל העין אשר יכולה להוביל לפגיעות פתולוגיות בעין דוגמת היפרדות רשתית. 

על כן, כיום ישנם מספר דרכים בהם אנו יכולים לבצע שליטה במיופיה ולהאיט ובמקרים מסוימים אף לעצור את קצב עליית מספר המשקפיים בקרב הילדים. 

 

 

משקפי ראייה להאטת ואף עצירת מספר משקפיים

אנו יודעים כי אורח החיים של ילדינו מכתיב להם שעות רבות של קריאה, בין אם מול המסכים ובין אם בקריאת ספרים. 

מחקרים היום מראים שמאמץ ממושך לקרוב במשך שעות עלול לגרום להתפתחות מיופיה בקרב ילדים

זאת עקב מאמץ של השריר האחראי על הפוקוס לקריאה. 

אז איך ניתן לעזור בעזרת משקפי ראייה? 

בעזרת משקפיים בעלות עדשה טכנולוגית מתקדמת אנו יכולים להקל על מאמץ השריר ובכך להאיט את קצב התפתחות המיופיה אצל הילד.

 

 

עדשות מגע להאטת ואף עצירת מספר משקפיים

מדובר בעדשות מגע בעלות מבנה ייחודי המגיעות בתצורה של עדשות מגע חד-פעמיות. 

העדשות הוכחו מחקרית ביעילותן להאט את קצב עליית מספר המשקפיים בקרב ילדים בעלי קוצר ראייה תודות לטכנולוגיה הייחודית. . 

על ידי הטיפול הייחודי של עדשות המגע להאטת קצב עליית מספר המשקפיים אנו מצמצמים באופן משמעותי את הנזק העלול להיגרם לעיני הילדים שלנו. 

בנוסף, בעזרת עדשות המגע אנו מעניקים להם חדות ראייה טובה, עדשות מגע בתחלופה גבוהה ומראה נקי ממשקפיים לאורך כל היום. 

מחקרים מראים כי ילדים אשר הרכיבו את עדשות המגע במשך 3 שנים רצופות העלו את מספר המשקפיים שלהם בחצי מספר בממוצע!

לעומתם, ילדים שלא הרכיבו את עדשות המגע להאטת קצב עליית מספר המשקפיים ואצלם נצפתה עלייה של מספר ורבע בממוצע בתקופה של 3 שנים! 

ההתאמה בלויה אופטומטריה בת ים כוללת בדיקת ראייה מקיפה, לימוד הרכבה והוצאה של עדשות המגע להאטת קצב עליית מספר המשקפיים וביקורות התאמה לאורך תקופת השימוש בטיפול.

 

עדשות מגע יומיות להאטת קצב עליית המספר במשקפיים