• Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram

מהי ראייה ירודה וכיצד ניתן לעזור ללקויי ראיה?

ראייה ירודה הוא תחום המתמקד בשיפור הראייה במטופלים בעלי לקויי ראיה אשר חדות ראייתם נמוכה מאוד, ולא ניתן לשפר את ראייתם לחדות ראייה תפקודית עם משקפיים או עדשות מגע. הטיפול באנשים בעלי לקויי ראיה מתמקד בהתאמת מגדלות (אביזרים אופטיים להגדלה), כך שהמטופל מתנהל עם אביזרי הגדלה בחיי היום יום (כגון מגדלות, טלסקופים, מיקרוסקופים ועוד). שיפור הראייה המתקבל ממגדלות אלו הוא בעיקר שיפור ראייה פונקציונלי (זיהוי פרצופים, ראייה לטלוויזיה, קריאת עיתון), ובכך נוכל לאפשר ללקויי הראייה שיגרת חיים טובה יותר. בדיקה לאבחון וטיפול בראייה ירודה כוללת התאמת מספר מקסימלי למשקפיים (אם ניתן), קביעת חדויות ראייה, הבנת צרכי המטופל ועל ידי כך קבלת החלטה על התאמת עזרי ראייה מתאימים.

 

מהם עזרי הראייה הניתנים להתאמה עבור לקויי ראיה?

טמ"ס עבור לקויי ראיה

מכשיר המצלם את חומר הקריאה ומראה אותו למטופל בהגדלות שונות. במכשירים מסוימים ניתן לשנות את צבע הטקסט והרקע ועל ידי כך לשפר את הניגודיות וכתוצאה מכך תשתפר יכולת לקוי הראייה לראות את הטקסט טוב יותר,בנוסף ניתן לשנות את ההגדלה לפי צורך וכן לחבר למכשיר הטלוויזיה וכך לקבל הגדלה גדולה עוד יותר.

מגדלות ראייה

מגדלות זכוכית קיימות במספר הגדלות וניתן לקבלן עם תוספת תאורה המשפרת את איכות הראייה באופו משמעותי. סוגי המגדלות הקיימות הן:

ידניות -מגדלות אותן המטופל מחזיק ביד במרחק מסויים מחומר הקריאה , תלוי בכוח ההגדלה של המגדלת. ניתן להגיע עד הגדלה פי 10.

שולחניות – המגדלת מונחת על חומר הקריאה או מקובעת לשולחן ומתחתיה חומר הקריאה. היתרון בה שהפוקוס נשאר קבוע ולא משתנה.

קליפון – מגדלות הנתפסות על משקפי המרחק עם קליפס כך שיתרונה הגדול הוא שהידיים חופשיות מהחזקת המגדלת.

לקויי ראיה - טלסקופ
טלסקופים ומיקרוסקופים
לקויי ראיה - מגדלות
מגדלות עם תאורה

מיקרוסקופים עבור לקויי ראיה

משקפיים המאפשרים הגדלה לעצמים קרובים ומאפשרים שטח קריאה רחב יותר. עם זאת יש לקחת בחשבון שקיים צורך בהחזקת חומר הקריאה במרחק קצר יותר מאשר עם מגדלות.

טלסקופים עבור לקויי ראיה

עזר ראייה המתאים לראייה למרחק, נותן פתרון לצפייה בטלויזיה וזיהוי עצמים מרחוק כמו תאטרון וכדומה. קיים בצורה של הרכבת משקפיים או בהחזקה ביד.